Nota Parkeernormen 2024

Op maandag 12 februari 2024 werd de raadsvergadering geschorst, en deel 2 vond plaats op maandag 26 februari 2024.

Het overgebleven agendapunt voor debat was de nota parkeernormen. Een parkeernorm geeft aan hoeveel parkeerplaatsen er per type woning beschikbaar moeten zijn bij nieuwbouw. De voorgestelde norm is lager dan de huidige, maar hoger dan die van de provincie. De nota stelt ook dat parkeerreductie (tot 20%) mogelijk is bij gebruik van deelvervoer in nieuwbouwprojecten.

Voorafgaand aan het debat stelden bijna alle partijen veel vragen aan het college. Hieruit bleek onder andere dat het college de nieuwe norm al had toegepast in nieuwbouwplannen zonder dat de raad de nota had goedgekeurd. Ook werd duidelijk dat toekomstige eigenaren van nieuwe woningen of appartementen mogelijk verplicht zouden worden om bij te dragen aan deelvervoer, zelfs als ze er geen gebruik van zouden maken. Het college gaf aan dat bij niet-aannemen van de nota de strengere provinciale norm zou gelden.

Leefbaar Ridderkerk vond, en vindt nog steeds, dat de communicatie vanuit het college over de nota tekortschoot. Er kwamen nieuwe gegevens naar voren die eerder niet waren gedeeld. Ook vond Leefbaar Ridderkerk dat de raad min of meer onder druk werd gezet door de strengere norm van de provincie.

Leefbaar Ridderkerk vond dat de nota terug moest naar het college om de mogelijkheid tot parkeerplaatsreductie door deelvervoer te schrappen.

Tijdens het debat verzocht Leefbaar Ridderkerk om een schorsing zodat een amendement kon worden ingediend. Dit amendement stelde voor dat “deelmobiliteit in Ridderkerk pas wordt toegepast als de raad aanvullend beleid op dit gebied heeft vastgesteld“.
Dit amendement werd met ruime meerderheid aangenomen. Uiteindelijk stemde ook een ruime meerderheid in met het raadsvoorstel Nota parkeernormen 2024.

Ondanks de moeizame aanloop is Leefbaar Ridderkerk tevreden met de uitkomst van het debat. Hoewel de nieuwe parkeernorm in sommige gebieden lager is dan de huidige, wordt voorkomen dat de strengere provinciale norm van kracht wordt. Ook zijn we blij dat er voorlopig geen parkeerplaatsreductie mogelijk is door deelvervoer bij nieuwbouwplannen.

De nota parkeernormen eens doorlezen? Klik op onderstaande link.

https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Nota-parkeernormen-2024-2.pdf

Recreatiecentrum De Fakkel

Het is duidelijk dat zowel het huidige zwembad als de sporthal toe zijn aan vernieuwing. Als we gemeenschapsgeld gaan investeren, moeten we dus een zorgvuldige en goede keuze maken! Gisteravond

Lees verder »

Landelijke Opschoondag

Landelijke Opschoondag dit jaar op 23 maart, natuurlijk was Leefbaar Ridderkerk traditiegetrouw weer in de weer om een deel van Ridderkerk van zwerfafval te ontdoen. Binnen 5 minuten was de

Lees verder »