Participatiebeleid

Participatie is en blijft altijd een uitdaging; het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. Belangrijk is een duidelijk kader: verwachtingen, doelen, doelgroepen, instrumenten, spelregels en terugkoppeling moeten helder zijn. De uitvoering blijft echter toch regelmatig een pijnpunt, vooral bij de verwachtingen en terugkoppeling.

De nieuwe kaders in de Nota Betrokken Samenleving kunnen mogelijk niet direct alle gewenste resultaten opleveren, en daarom moet dit document dynamisch blijven.
Leefbaar Ridderkerk zal de ontwikkelingen hierin nauwgezet volgen.

De nota beschouwt de motie van Leefbaar Ridderkerk over een digitale samenleving als afgehandeld, maar dit is wat ons betreft niet juist. Door tijdgebrek echter, is geen amendement ingediend, maar mogelijkheden om dit alsnog aan te grijpen zullen door ons onderzocht en dan ook benut worden.
De raad wordt hierover tijdig geïnformeerd.

De Fakkel

Het is duidelijk dat zowel het huidige zwembad als de sporthal toe zijn aan vernieuwing. Als we gemeenschapsgeld gaan investeren, moeten we dus een zorgvuldige en goede keuze maken! Gisteravond

Lees verder »

Landelijke Opschoondag

Landelijke Opschoondag dit jaar op 23 maart, natuurlijk was Leefbaar Ridderkerk traditiegetrouw weer in de weer om een deel van Ridderkerk van zwerfafval te ontdoen. Binnen 5 minuten was de

Lees verder »