Algemene beschouwingen

We bevinden ons op dit moment in een bijzondere tijd, waarin meningen sterk uiteenlopen en de spanning soms hoog oploopt. Het is betreurenswaardig wat er soms gebeurt in de samenleving.
De veranderingen in onze sociale cohesie zijn opvallend. Enkele jongeren in Amsterdam hebben treffend benoemd hoe belangrijk het is om in gesprek te blijven en overeenkomsten te zoeken.
Wij sluiten ons van harte aan bij hun oproep.

Leefbaar Ridderkerk dient deze Begrotingsraad bewust geen moties in, hoewel we dit wel overwogen hebben, maar hier volgt zo direct iets over.

Ridderkerk staat er goed voor, met lopende projecten en plannen voor de toekomst. We hoeven niet nogmaals te herhalen dat de reorganisatie van het ambtelijk apparaat wel degelijk zijn effect heeft en heeft gehad. Dit heeft ons dan ook doen besluiten om géén moties in te dienen.

Er zijn immers nog genoeg zaken die eerst eens uitgevoerd moeten gaan worden. Projecten die telkens om wat voor reden dan ook vooruitgeschoven worden. Wat Leefbaar Ridderkerk betreft zou er wel een prioriteitenlijst mogen komen.
Om maar even wat voorbeelden te noemen:
– de huishoudschool staat al enige tijd leeg, en
– op het terrein van de Beverbol staat het gras inmiddels aardig hoog
En zo zijn er nog wel wat zaken die dringend aandacht nodig hebben..

Veel inwoners staan te springen om woningen. Natuurlijk, het is ook een landelijk probleem, maar je zult maar diegene zijn die reeds jaren ingeschreven staat óf op zoek is naar een eigen of andere woning.. dat is op dit moment erg lastig.
Ridderkerk is gelukkig zeker Leefbaar, maar kan nóg Leefbaarder qua woningen.
Hoewel er enige bouwactiviteit heeft plaatsgevonden, zijn er nog kansen en mogelijkheden voor nieuwe projecten, zoals renovaties in het centrum, het Trelleborgterrein en de voormalige gemeentewerf. Probeer als college ook eens “out-of-the-box” te denken, haal informatie op bij omwonenden en geef suggesties mee aan projectontwikkelaars.
Het project “De Startmotor” in Rotterdam is wellicht in een kleine vorm ook aantrekkelijk voor Ridderkerk.

Af en toe worden we geconfronteerd met kritiek over ons centrum, men het dorp saai en levenloos vindt. Dan is het ook wel eens goed om van bezoekers, ook van buiten Ridderkerk, te horen dat we enorm trots mogen zijn op dit nette centrum met een gevarieerd aanbod aan horeca, met winkels voor diverse segmenten én waar de leegstand inmiddels is beperkt.

Ridderkerk staat ook bekend als een hele groene gemeente. Neem het Waalbos, uitgestrekt en groen. Het Oosterpark met, volgens imkers, een prachtige biodiversiteit. Zij hebben niet voor niks vol ingezet op het opsporen van Aziatische Hoornaarnesten.

We hebben een actief verenigingsleven met ontzettend veel vrijwilligers die zich elke keer weer inzetten om het een en ander mogelijk te maken. Fantastisch.  We geven graag, bij deze, extra complimenten aan de vrijwillige verkeersregelaars en EHBO-ers die keer op keer klaar staan en soms zelfs meerdere evenementen op één dag begeleiden!

Natuurlijk gaan er ook dingen niet goed, en maakt Leefbaar zich zorgen om bepaalde ontwikkelingen. Denk aan babbeltrucs bij ouderen, waar gelukkig steeds meer wordt ingezet om het te voorkomen. Op het gebied van (verkeers)veiligheid, bepaalde groepen jongeren die vatbaar zijn voor afglijden naar het crimineel circuit. En zo zijn er nog wel een aantal zaken..
Bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in Den Haag hebben ze hele handige tools en bieden ze ondersteuning aan gemeenten en professionals om preventie van jeugdcriminaliteit in te zetten.

Soms moet je het groots aanpakken om het klein te houden!

We gaan ook graag met de portefeuillehouder in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er voor Ridderkerk zijn om hierbij aan te kunnen sluiten en/of gebruik te maken van deze expertise.
Verderop in het jaar zullen we hier zeker nog op terug komen, al dan niet met een motie.

Als oppositiepartij hebben we weliswaar minder invloed maar ons doel blijft, net als de andere partijen in de gemeenteraad, hetzelfde:

Een Leefbaar Ridderkerk !

Als laatste:
Met elkaar zullen we moeten oppassen dat we niet te veel pamperen, want er is ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid voor eenieder.
Het komende jaar zullen we dan ook kritisch blijven kijken naar voorstellen, met aandacht voor feiten en onderbouwing, luisteren naar onze inwoners, daarbij kijkend naar het brede perspectief en geen oordeel vellen op basis van alleen sentiment.

Participatiebeleid

Participatie is en blijft altijd een uitdaging; het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. Belangrijk is een duidelijk kader: verwachtingen, doelen, doelgroepen, instrumenten, spelregels en terugkoppeling moeten helder zijn.

Lees verder »

De Fakkel

Het is duidelijk dat zowel het huidige zwembad als de sporthal toe zijn aan vernieuwing. Als we gemeenschapsgeld gaan investeren, moeten we dus een zorgvuldige en goede keuze maken! Gisteravond

Lees verder »