Ga naar de inhoud

Leefbaar Ridderkerk is een groot voorstander van veilige verkeerssituaties aangezien die belangrijk zijn voor veilige mobiliteit in ons dorp.

Leefbaar Ridderkerk zal zich blijvend inzetten voor goed openbaar vervoer. Dat geldt zeker ook voor vervoer over water. Een vaste oeverbinding blijft voor ons onbespreekbaar want de verkeersdruk in met name de wijk Bolnes is nu al hoog.

Investeringen in Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) moeten nut en noodzaak hebben en daadwerkelijk rendement opleveren. Inmiddels zijn door bezuinigingen veel “dunne” buslijnen komen te vervallen.
Een blijvend aandachtspunt is voldoende aanbod van vervoersmogelijkheden vanuit alle wijken. Niet alleen van en naar Rotterdam, maar ook naar de omliggende gemeenten.

In de afgelopen periode zijn miljoenen gereserveerd om de bus 4 minuten sneller door Ridderkerk te laten gaan rijden op termijn. Dat is wat Leefbaar Ridderkerk betreft onacceptabel. Openbaar vervoer moet beter en vooral slimmer!
Dat is waar we ons sterk voor willen maken binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). In de afgelopen periode zijn fietsverbindingen, waaronder zogeheten fiets-highways, flink uitgebreid. Het aanbod aan goede ondersteunende voorzieningen, zoals bewaakte fietsenstallingen in bijvoorbeeld winkelcentra, is nog onvoldoende. Zeker met de komst van diefstalgevoelige elektrische fietsen moet dit echt beter geregeld gaan worden.

Gelet op het aantal ongevallen op rotondes blijft Leefbaar Ridderkerk kritisch kijken naar de veiligheid op fietspaden en dit continue onder de aandacht brengen.