Ga naar de inhoud

Onze standpunten

Neem gerust een kijkje in de onderstaande onderwerpen zodat u op de hoogte bent van onze zienswijze.

Economische zaken

Een leefbare economie
Stimuleren lokale economie en ondernemers.

Veiligheid

Ridderkerk leefbaar veilig
De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijken.

Onderwijs

Gedegen voorbereiding toekomst
Goed onderwijs blijft één van de belangrijkste bouwstenen waarmee de ontwikkeling van elk individu kan worden gerealiseerd.

Financiële zaken

Gemeenschapsgeld goed besteed
Het huishoudboekje van de gemeente is op orde. Het is uw en ons geld, waar goed mee omgegaan dient te worden.

Leefomgeving

Leefbare leefomgeving
Leefbaar Ridderkerk wil de leefomgeving naar wensen van de inwoners inrichten.

Sport en Cultuur

Recreatie en behoud van historie
Naast een goed leef- en werkmilieu is het ook belangrijk dat cultuur en recreatie niet uit het oog worden verloren.

Verkeer en Vervoer

Mobiliteit verantwoord
We worden steeds mobieler. Ook hierin zijn grote ontwikkelingen.

Duurzaamheid

Wateroverlast in toom houden
Onstuimig weer heeft gevolgen.

Natuur en milieu

Kwaliteitseisen
Oog voor natuur en klimaat.

Leefbaarheid

Verantwoord beleid voeren
Hart voor goede zorg.

Participatie

Vrijwilligers en burger-initiatieven
Anderen vrijwillig helpen is mooi, en participatie vanuit inwoners moet worden gestimuleerd.