Meteen naar de inhoud

Resultaten

Wat is er mede dankzij uw stem op Leefbaar Ridderkerk bereikt tijdens de raadsperiode 2022-2026:

AANTAL SPEERPUNTEN RAADSPERIODE 2022-2026

 • Lokale economie en ondernemers maximaal steunen
 • Meer aandacht voor natuur, klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Ridderkerk schoon, heel en veilig houden
 • Geen geldverslindend project, maar huur- en koopwoningen op locatie voormalige Huishoudschool
 • Ridderkerk blijft Ridderkerk – geen samenvoeging, wel samenwerking BAR
 • Stop afvalbaktoerisme – afvalbeleid herzien
 • Maximaal inzetten op veiligheid
 • Sport & bewegen centraal
 • Meer woningen bouwen – Ridderkerkers voorrang bij huur en koop
 • Vrije keuze zondagopening winkeliers
 • Bruisend winkelcentrum met aantrekkelijk horecaplein
 • Veilige leeromgeving – preventief fouilleren op scholen
 • Zwerfafval en naastplaatsingen bij vuilcontainers tegengaan
 • Sportpark Bolnes moet blijven

RESULTATEN BEHAALD IN 2022 EN 2023 (RAADSPERIODE 2022-2026)

 • Motie variabel tarief afvalstoffenheffing omzetten in vast-tarief aangenomen voor 2022
 • Motie steunpakket energie voor verenigingen en maatschappelijke instellingen aangenomen
 • Motie onderzoek digitale participatie, waaronder concept Like je Wijk aangenomen
 • Motie aanwijzen veiligheidsrisicogebieden rond middelbare scholen Ridderkerk aangenomen

LEEFBAAR RIDDERKERK STEMDE TEGEN IN 2022 EN 2023 (RAADSPERIODE 2022-2026)

 • Voorstel behoud voormalig schoolmeesterswoning Rehobothschool door een overkapt schoolplein te realiseren

Wat is er mede dankzij uw stem op Leefbaar Ridderkerk bereikt tijdens de raadsperiode 2018-2022:

RESULTATEN BEHAALD IN 2018-2022

 • Oeververbinding met Krimpen blijft onbespreekbaar
 • Akkoord met geluidsscherm Oosterpark
 • Motie Leefbaar aangenomen: LED verlichting voor alle sportverenigingen
 • Motie Leefbaar aangenomen: preventief fouilleren en messenverbod
 • Motie Leefbaar aangenomen: verplaatsen balspeelveld Driehoek ’t Zand
 • Motie Leefbaar aangenomen: stimulering gebruik van SROI (mensen met een afstand tot arbeidsmarkt laten re-integreren)
 • Motie Leefbaar aangenomen: honden losloopgebied t.h.v. Sportlaan/Koninginneweg
 • Motie Leefbaar aangenomen: snelheidsmeter – spaarpot in de wijken 
 • Motie Leefbaar aangenomen: bestrijding ratten- en muizenplagen
 • Motie Leefbaar aangenomen: aanstellen wijkbrandweerman voor preventiedoeleinden
 • Mede ingediend Leefbaar: aanstellen kinderburgemeester
 • Mede ingediend Leefbaar: extra afvalpas voor mantelzorger
 • Mede ingediend Leefbaar: Jeugdlintje
 • Meer aandacht gevraagd voor uitroeien Japanse Duizendknoop

LEEFBAAR RIDDERKERK STEMDE TEGEN IN 2018-2022

 • Gat in Ridderkerk-West (geluidsscherm tussen Lagendijk en Verbindingsweg – 80% van bewoners is hier op tegen)
 • Geldverslindende renovatie Sporthal Drievliet  – kosten EUR 3 miljoen! (beloftes aan winkeliers Vlietplein zijn niet nagekomen)
 • Oosterpark plan (prestige object i.p.v. luisteren naar bewoners)
 • Bomenkap Essenlaantje niet mee akkoord
 • Extra betalen voor grof vuil
 • Afvalbeleidsplan
 • HOV-visie – heel Ridderkerk op de schop voor 2 minuten tijdswinst
 • Gouden lijntje op het Koningsplein – kosten EUR 150.000!
 • Visie Rivieroevers – verkeersbewegingen moeten teruggedrongen in Bolnes