Ga naar de inhoud

Samen maken we Ridderkerk sterker!
Wat is er mede dankzij uw stem op Leefbaar Ridderkerk bereikt tijdens de raadsperiode 2022-2026:

Door Leefbaar Ridderkerk ingediende moties die allemaal aangenomen zijn:

  • Lokale economie en ondernemers maximaal steunen
  • Meer aandacht voor natuur, klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn
  • Ridderkerk schoon, heel en veilig houden
  • Geen geldverslindend project, maar huur- en koopwoningen op locatie voormalige Huishoudschool
  • Ridderkerk blijft Ridderkerk – geen samenvoeging, wel samenwerking BAR
  • Stop afvalbaktoerisme – afvalbeleid herzien
  • Maximaal inzetten op veiligheid
  • Sport & bewegen centraal
  • Meer woningen bouwen – Ridderkerkers voorrang bij huur en koop
  • Vrije keuze zondagopening winkeliers
  • Bruisend winkelcentrum met aantrekkelijk horecaplein
  • Veilige leeromgeving – preventief fouilleren op scholen
  • Zwerfafval en naastplaatsingen bij vuilcontainers tegengaan
  • Sportpark Bolnes moet blijven

Resultaten behaald in raadsperiode 2018-2022

  • Oeververbinding met Krimpen blijft onbespreekbaar
  • Akkoord met geluidsscherm Oosterpark
  • Motie Leefbaar aangenomen: LED verlichting voor alle sportverenigingen
  • Motie Leefbaar aangenomen: preventief fouilleren en messenverbod
  • Motie Leefbaar aangenomen: verplaatsen balspeelveld Driehoek ’t Zand
  • Motie Leefbaar aangenomen: stimulering gebruik van SROI (mensen met een afstand tot arbeidsmarkt laten re-integreren)
  • Motie Leefbaar aangenomen: honden losloopgebied t.h.v. Sportlaan/Koninginneweg
  • Motie Leefbaar aangenomen: snelheidsmeter – spaarpot in de wijken
  • Motie Leefbaar aangenomen: bestrijding ratten- en muizenplagen
  • Motie Leefbaar aangenomen: aanstellen wijkbrandweerman voor preventiedoeleinden
  • Mede ingediend Leefbaar: aanstellen kinderburgemeester
  • Mede ingediend Leefbaar: extra afvalpas voor mantelzorger
  • Mede ingediend Leefbaar: Jeugdlintje
  • Meer aandacht gevraagd voor uitroeien Japanse Duizendknoop

LEEFBAAR RIDDERKERK STEMDE TEGEN IN 2018-2022

  • Gat in Ridderkerk-West (geluidsscherm tussen Lagendijk en Verbindingsweg – 80% van bewoners is hier op tegen)
  • Geldverslindende renovatie Sporthal Drievliet  – kosten EUR 3 miljoen! (beloftes aan winkeliers Vlietplein zijn niet nagekomen)
  • Oosterpark plan (prestige object i.p.v. luisteren naar bewoners)
  • Bomenkap Essenlaantje niet mee akkoord
  • Extra betalen voor grof vuil
  • Afvalbeleidsplan
  • HOV-visie – heel Ridderkerk op de schop voor 2 minuten tijdswinst
  • Gouden lijntje op het Koningsplein – kosten EUR 150.000!
  • Visie Rivieroevers – verkeersbewegingen moeten teruggedrongen in Bolnes