Ga naar de inhoud

Leefbaar Ridderkerk maakt zich zorgen om de veiligheid in Ridderkerk. We hebben in Ridderkerk inmiddels te maken met grootstedelijke veiligheidsproblematiek.
Helaas moeten we constateren dat de ontwikkelingen met betrekking tot veiligheid in een neerwaartse spiraal zitten. Enige jaren geleden gaven we al aan dat Drillrap in opmars was.
De traditionele criminaliteit neemt weliswaar af maar er zijn meerdere signalen dat de fysieke en digitale invloeden een steeds grotere vlucht nemen.

Victim blaming via social media gaat vaak verder dan wij ons realiseren.
Laten we ook duidelijk zijn: 80 procent van de jeugd heeft geen wapen, 20 procent wel. Gevoelens van onveiligheid dragen bij tot het (gaan) dragen van een wapen. Waar het eerst om een mes ging, gaat het nu om een nep, of echt vuurwapen.
Social media is een nieuwe ontmoetingsplek. Hebben ouders hier zicht op?

Voorkomen moet worden dat jeugdigen afglijden en we realiseren ons dat sommigen daar meer steun bij nodig hebben. Wat Leefbaar Ridderkerk betreft wordt er ingezet op jongerenwerkers 7 dagen in de week zichtbaar op straat en zichtbare BOA’s; zij zijn van toegevoegde waarde bij problematische jeugdgroepen.
Maximaal inzetten op preventie om zoveel mogelijk te voorkomen dat jeugdigen afglijden, immers zij hebben nog een heel leven voor zich en hebben ook recht op een goede toekomst. We moeten ook durven zeggen: “tot hier en niet verder” en ernaar handelen.

De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijken. Hij moet de ruimte krijgen om zijn taken uit te voeren. Wijkagenten zijn de oren en ogen in de wijk en moeten niet worden ingezet voor andere werkzaamheden. Wijkagenten hebben een belangrijke signalerende functie. Dit valt onder de doelstellingen met betrekking tot de invulling functie wijkagent van de Nationale Politie.
Burgers moeten gemakkelijk aangifte kunnen doen bij diefstal, inbraak of overlast. Aangifte mag niet worden bemoeilijkt door wachtlijsten of digitale beperkingen.
Veel mensen besluiten om geen aangifte te doen vanwege lange wachttijden. Regelmatig horen wij dat aangifte doen toch geen zin heeft. Dat geeft een scheef en onbetrouwbaar beeld van de werkelijkheid en werkt criminaliteit in de hand.
Aangifte doen moet altijd worden gestimuleerd.

Leefbaar Ridderkerk is trots op onze goed opgeleide vrijwillige brandweer. Onze brandweerpost in het centrum van Ridderkerk zorgt ervoor, dat er binnen de gestelde normtijden aangereden wordt bij calamiteiten. Een grote zorg is het afnemende aantal vrijwilligers. Leefbaar Ridderkerk vindt het belangrijk dat brandpreventie nog meer verbeterd en onder de aandacht gebracht wordt. We zijn dan ook verheugd dat er een pilot gestart is met betrekking tot een wijk-brandweerfunctionaris.
Een motie van Leefbaar heeft dit mogelijk gemaakt.

De ambulance moet bij calamiteiten en ongevallen snel ter plaatse kunnen zijn.
De opstellocatie bij het Maasstadziekenhuis heeft de aanrijtijden aanzienlijk verbeterd. Nauwlettend houden we de aanrijtijden in de gaten. Op tijd bij een noodgeval!
We zullen dit ook regelmatig bij bestuurders onder de aandacht brengen. Uw en onze veiligheid staat immers voorop!