Spookwoningen Ridderkerk

In het RTL nieuws van 23 december 2023 was er aandacht voor spookwoningen. Dit zijn woningen waar geen bewoners zijn ingeschreven maar waar die wel in gebruik lijken te zijn. Vaak gaat het hier om wietplantage, drugslab of bordeel. Uit onderzoek van RTL bleek dat er in Ridderkerk 50 (potentiële) spookwoningen zouden zijn.

Reden voor Leefbaar Ridderkerk om hier op 27 december 2023 schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Deze vragen zijn door het college op 16 februari 2024 beantwoord en men heeft toegezegd om in 2024 de totaallijst na te gaan en zo nodig met partijen zoals Stedin in contact te treden om zodoende betrouwbare informatie in te winnen. Waar nodig zal men ter plaats gaan kijken om zaken te verifiëren.

De politie heeft op 23 januari 2024 al 5 woningen bezocht en heeft aangegeven de komende weken deze controles te blijven uitvoeren.

Leefbaar Ridderkerk is tevreden met de beantwoording en toezegging van het college. Ook zijn wij blij met de controles en komende controles van de politie. Voor Leefbaar Ridderkerk is iedere spookwoning er immers één teveel.

Recreatiecentrum De Fakkel

Het is duidelijk dat zowel het huidige zwembad als de sporthal toe zijn aan vernieuwing. Als we gemeenschapsgeld gaan investeren, moeten we dus een zorgvuldige en goede keuze maken! Gisteravond

Lees verder »

Landelijke Opschoondag

Landelijke Opschoondag dit jaar op 23 maart, natuurlijk was Leefbaar Ridderkerk traditiegetrouw weer in de weer om een deel van Ridderkerk van zwerfafval te ontdoen. Binnen 5 minuten was de

Lees verder »