Mobiliteit Bolnes

Tijdens de raadsvergadering van 15 februari 2024 stond de uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes ter debat.

De uitvoeringsnota bevat maatregelen die nodig zijn om en mogelijk kunnen bijdragen aan het behouden en verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Bolnes. Er zal onder andere onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid van het realiseren van een waterbushalte in Bolnes, verbeteren van de fietsroutes en verbeteren van OV bus verbindingen.

Bolnes verdient een goede doorstroming op de Rijnsingel in plaats van lange files, verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers moet omhoog, intensiteit van vrachtwagens op de Rijnsingel moet omlaag. Dit samen maakt de wijk Bolnes weer een stuk leefbaarder.

Leefbaar Ridderkerk heeft voor deze uitvoeringsnota gestemd en is blij dat deze is aangenomen.
Zie ook: RAPPORTAGE VERKEERSONDERZOEK

Leefbaar Ridderkerk wacht het onderzoek vol verwachting af.

Participatiebeleid

Participatie is en blijft altijd een uitdaging; het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. Belangrijk is een duidelijk kader: verwachtingen, doelen, doelgroepen, instrumenten, spelregels en terugkoppeling moeten helder zijn.

Lees verder »

De Fakkel

Het is duidelijk dat zowel het huidige zwembad als de sporthal toe zijn aan vernieuwing. Als we gemeenschapsgeld gaan investeren, moeten we dus een zorgvuldige en goede keuze maken! Gisteravond

Lees verder »