Raadsvergadering 14-12-2023

Tijdens deze vergadering is dit beleid vastgesteld!
Er gaat nu met alle partners gekeken worden hoe dit beleid er uit moet gaan zien. Dat er maatschappelijke opgaven liggen, hoeven we niet meer uit te leggen, mede gezien de gebeurtenissen die dit jaar hebben plaatsgevonden en die een ieder ongetwijfeld nog op het netvlies heeft staan. Eind 2024 moet dit IVB gereed zijn.

Ridderkerk Leefbaar en veilig houden doe je met elkaar en pas dan maak je het veilig.
Een gezamenlijke opgave dus van vele organisaties, inwoners en ondernemers!

Bij de opsomming van de samenwerkings-partners staan al veel organisaties, onder andere staat het RIEC genoemd.
Zoals Leefbaar Ridderkerk tijdens de Begrotingsraad ook al heeft vermeld: kijk ook eens verder dan de ons bekende of toegewezen partners.
Leefbaar heeft de tools van RIEC Den Haag met betrekking tot de jeugd in deze raad expliciet benoemd, bekend onder de naam Dealbrekers. Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als deze er al is. Zo zijn er vast nog wel meer initiatieven te vinden waar Ridderkerk haar voordeel mee kan doen op het gebied van veiligheid.

In de startnotitie is benoemd: communicatie is essentieel.
Om zo veel mogelijk inwoners en ondernemers te betrekken bij alle acties die worden georganiseerd en informatie op te halen.
We missen nog: bewustwording. Weten wat er speelt en weten waar er op gelet moet worden.

Participatiebeleid

Participatie is en blijft altijd een uitdaging; het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. Belangrijk is een duidelijk kader: verwachtingen, doelen, doelgroepen, instrumenten, spelregels en terugkoppeling moeten helder zijn.

Lees verder »

De Fakkel

Het is duidelijk dat zowel het huidige zwembad als de sporthal toe zijn aan vernieuwing. Als we gemeenschapsgeld gaan investeren, moeten we dus een zorgvuldige en goede keuze maken! Gisteravond

Lees verder »