Ga naar de inhoud

Goed onderwijs blijft één van de belangrijkste bouwstenen waarmee de ontwikkeling van elk individu kan worden gerealiseerd. Goed onderwijs geeft iedereen de mogelijkheid om kansen te creëren om aan onze complexe samenleving te kunnen deelnemen.

Opvoeding is een taak die ouders voor hun rekening moeten nemen. Daarnaast blijft gemeentelijk toezicht op schooluitval en verzuim, evenals voortijdig schoolverlaten, wat Leefbaar Ridderkerk betreft, een belangrijk aandachtspunt.

Jeugdzorg in de scholen en laagdrempelige hulp voor ouders en kinderen is noodzakelijk. Dankzij een motie van Leefbaar Ridderkerk is dit geregeld. Een school heeft een belangrijke signaalfunctie en er moeten korte lijnen naar de hulpverlening zijn die zorgen voor een preventieve aanpak. Hier hebben kinderen, ouders en school baat bij.

In iedere wijk van Ridderkerk moeten voldoende basisscholen zijn, die goed bereikbaar zijn. Door integratie van scholen in de wijk wordt sociale samenhang en cohesie gestimuleerd. Goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de cultuur zijn belangrijk voor integratie. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs, voorzieningen in de wijken en goede huisvesting.

We maken ons nog steeds zorgen om het lerarentekort, maar ook de luchtkwaliteit in de scholen. Leerlingen en personeel verblijven er heel wat uren in de week dus samen met onderwijsinstanties moeten we ervoor zorgen dat er mensen enthousiast worden gemaakt voor het onderwijs (in elke vorm van onderwijs) én dat er voorzieningen komen die een goede luchtkwaliteit garanderen.