Ga naar de inhoud

Jaarlijks worden er honderden zieke en gewonde dieren aangetroffen op straat. Wij vinden dat de gemeente een taak heeft om voor deze dieren een geschikt onderkomen te zoeken. Niet alleen voor huisdieren, maar ook voor wilde dieren. Er zijn deskundige dierenhulporganisaties in Ridderkerk actief die met vrijwilligers werken. Deze organisaties verdienen onze steun!

In Ridderkerk staan veel bomen. Dat moet zo blijven. Leefbaar Ridderkerk waakt ervoor dat het aantal bomen afneemt. Bomen zorgen voor zuurstof, vangen fijnstof af en zorgen voor een fijn leefklimaat. Wanneer bomen moeten verdwijnen, dan moet hiervoor een goede reden zijn. Voor gekapte bomen moeten er op korte termijn jonge bomen teruggeplaatst worden. Onze voorkeur ligt bij inheemse boomsoorten die goed zijn voor vogels en insecten. Bomen die veel overlast veroorzaken (pluizen/stof) zien we liever niet geplaatst worden.

Door op strategische plaatsen in parken, bermen en plantsoenen minder vaak te maaien krijgt de natuur meer ruimte zich te ontwikkelen. Het maaien gebeurt dan in fasen, waardoor meer variatie ontstaat. Bijen en vlinders vinden er hun voedsel en de kosten voor het beheer gaan omlaag. We hebben niet voor niks in de afgelopen periodes extra ingezet, door middel van mede indienen van een motie, op vlinderstroken en bijenlinten. Hierbij mag men niet uit het oog verliezen dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt.

Leefbaar Ridderkerk vindt dat bij nieuwbouw rekening gehouden moet worden met vogels en vleermuizen. Deze dieren ruimen veel lastige insecten op, zoals muggen. Daarnaast is een gezonde vogel- en vleermuizenstand tegenwoordig een wettelijke voorwaarde om in de toekomst sloop en nieuwbouw te kunnen realiseren. Kansen moeten worden opgezocht met betrekking tot biodiversiteit, zoals groene daken, groenere tuinen, minder stenen en inhaken op nieuwe innovaties op het gebied van waterberging. Ons klimaat wordt onstuimiger en wateroverlast heeft in Ridderkerk al eerder tot grote problemen geleid. Creatieve oplossingen zijn niet alleen nodig maar juist noodzakelijk!