Ga naar de inhoud

In de afgelopen periode hebben veel lokale ondernemers zeer moeilijke tijden doorgemaakt vanwege de coronacrisis. De volgende crisis heeft zich helaas alweer aangediend. De energieprijzen en die van grondstoffen rijzen de pan uit. Leefbaar Ridderkerk vindt dat we ons als gemeente nog meer moeten inzetten voor onze lokale economie. Dat kan met financiële hulp, ondersteuning (indien nodig) bij organiseren van een veilig digitaal aanbod, maar ook met flexibele openingstijden. Immers, tijden veranderen en dus ook in Ridderkerk. Een openstelling van winkels op zondag blijft voor Leefbaar Ridderkerk bespreekbaar, mits op vrijwillige basis. Het is vervolgens aan de ondernemer om hier wel of geen gebruik van te maken.

Leefbaar Ridderkerk vindt het belangrijk dat de werkgelegenheid voortdurend wordt gestimuleerd en in stand wordt gehouden. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI).

De buitenruimte in het centrum moeten weer aantrekkelijk worden, het eerste concept van de transformatie lijkt een goed uitgangspunt. Leefbaar Ridderkerk ziet graag dat het Koningsplein een uitnodigend horecaplein wordt met de lang gekoesterde wens van bedriegertjes om het plein te verlevendigen.

Het behartigen van de Ridderkerkse belangen vraagt om samenwerking met regiogemeenten en nauwgezette aandacht voor beleidsvorming van Provincie en Rijk. De belangen van Ridderkerk moeten worden verdedigd. Dat kan alleen door een “krachtig” gemeentebestuur.

De deelname aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) continueren op de twee pijlers Vervoer en Economie. Immers, alleen ga je snel maar samen kom je verder. Ook moeten we aandacht besteden aan de samenwerking met de Drechtsteden. Ridderkerk wordt sterker door samenwerking en kennisdeling, maar alleen vanuit het uitgangspunt dat Ridderkerk een autonome gemeente is en blijft. Ridderkerk blijft Ridderkerk. Wij nemen onze eigen beslissingen!