Ga naar de inhoud

Gescheiden systemen van regenwater en rioolwater zijn tegenwoordig standaard in de nieuwbouw. Schoon hemelwater dient zoveel mogelijk geloosd te worden op het oppervlaktewater, waardoor de capaciteit van ons rioolstelsel wordt vergroot. Dat leidt tot minder wateroverlast bij hoosbuien.

Helaas moeten we vaststellen dat het onstuimige weer van de afgelopen jaren tot veel wateroverlast kan leiden. Juist beheer van oppervlaktewater in samenhang met het afvalwater moet in goed overleg met de waterschappen gewaarborgd worden.

Bestrijding van wateroverlast, zoals bij de Kerkweg, Mauritsweg en het centrum van Ridderkerk, heeft continu onze aandacht. Onderhoud van straatwerk, en verzakkingen van weggedeeltes in de wijken zou voortdurend de aandacht moeten hebben en zo snel mogelijk hersteld worden.