Ga naar de inhoud

Leefbaar Ridderkerk is van mening dat sport en spel voor iedereen van niet te onderschatten waarde is. Saamhorigheid tussen inwoners wordt door sportverenigingen enorm versterkt. Voor Leefbaar Ridderkerk is het belangrijk dat sportverenigingen in Ridderkerk gelijkwaardig worden behandeld, zodat er een gelijkwaardig speelveld ontstaat. Door het actualiseren van het sportbeleid zullen sportverenigingen binnen Ridderkerk geholpen worden met het promoten van hun vereniging. Met doel om met name jongeren en ouderen te stimuleren om te sporten en lid te worden van een Ridderkerkse vereniging. Hierbij is het belangrijk dat sportverenigingen ook financieel gesteund worden. Leefbaar Ridderkerk heeft tijdens de Begrotingsraad 2021 een motie ingediend om verenigingen, die nog geen LED- verlichting rondom de sportvelden hebben, vervroegd te voorzien van deze goedkopere en duurzamere lampen. Hierdoor wordt bij de verenigingen een aanzienlijke besparing op energiekosten mogelijk gemaakt.

Met de energiecrisis zijn verenigingen en maatschappelijke instelling welke grootverbruiker zijn in een financieel lastig parket gekomen, Leefbaar Ridderkerk heeft succesvol een motie ingediend om deze verenigingen door middel van een steunfonds tegemoet te komen.

Daarnaast moet sporten voor iedereen toegankelijk zijn. Door verschillende sportprogramma’s te introduceren onder leiding van een erkend trainer van sportverenigingen binnen Ridderkerk, kunnen inwoners kennis maken met verschillende sporten. Leefbaar Ridderkerk ziet voor het sportpark Bolnes een mooie toekomst als de toekomstvisie van SV Bolnes en de Tennisvereniging R.L.T.C. werkelijkheid wordt. Een gezamenlijk accommodatie leidt voor beide verenigingen tot grote voordelen en vergroot bestaansrecht in de toekomst. Na het wegvallen van de Beverbol, is het van belang dat in Bolnes sportmogelijkheden aangeboden blijven worden.

Ridderkerk heeft een mooie historie. We moeten zuinig zijn op ons cultureel erfgoed. Leefbaar Ridderkerk zet zich in om dat erfgoed te koesteren. Te vaak zijn er in het verleden keuzes gemaakt uit financieel oogpunt, waarbij onze historie het moest ontgelden. Het oude raadhuis is hiervan een goed voorbeeld. Panden met historische waarde kunnen rekenen op onze steun en aandacht. Historische ontwikkelingen, zoals scheepsbouw en vlascultuur, die Ridderkerk groot gemaakt hebben, moeten de nodig aandacht blijven krijgen om onze eigen identiteit te behouden. De Oudheidskamer, gerund door vrijwilligers, is een mooi voorbeeld van het bewaren van onze historie, die wij doorgegeven aan onze kinderen.
Dat maakt dat men zich “thuis” voelt in Ridderkerk.

Ons gemeentehuis blijft ons gemeentehuis.. Dit huis is van onze inwoners. Een plek waar huwelijken worden voltrokken en het centrale middelpunt van ons gemeentebestuur. De nieuwe locatie van de bibliotheek in de hal het gemeentehuis is verre van ideaal. De huidige indeling maakt de hal onoverzichtelijk en rommelig. Ons inziens moet de bibliotheek worden ondergebracht in een goede locatie waar de bibliotheek volledig tot zijn recht komt.