Sidebar

De kiezer heeft zijn of haar stem uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er is gekozen voor verandering. Uit het nog te presenteren coalitieakkoord zal moeten blijken in hoeverre er daadwerkelijk naar de kiezer is geluisterd. Leefbaar Ridderkerk heeft er voor gekozen om geen onhaalbare verkiezingsbeloftes te doen, zie ook ons verkiezingsprogramma m.b.t. tot standpunten geen tram en maximaal ontwikkelen Nieuw Reijerwaard. Maar we denken graag constructief mee in het belang van de inwoners en daarom leveren wij graag input voor het coalitieakkoord.

Schoon, Heel en Veilig is en blijft het grote speerpunt van Leefbaar Ridderkerk. Met name verkeersveiligheid verdient grote aandacht. Er zijn in Ridderkerk diverse 30km wegen die niet als zodanig zijn ingericht. Handhaven is niet mogelijk. Er wordt schijnveiligheid gecreëerd. Zorg voor juiste weginrichting, maak het veiliger. Als dit niet uitvoerbaar blijkt te zijn, dan opheffen.  Zo ook de rotondes verdienen aandacht, met name op de rotonde Vlietlaan/Donkerslootweg gebeuren te vaak en te veel ongelukken. Erger zou voorkomen moeten worden.

Het afvalbeleid zou nog beter onder de loep genomen moeten worden. Mede dankzij Leefbaar is voor dit jaar het gratis ophalen van grofvuil gehandhaafd. Nog voor het nieuwe afvalplan volledig in werking is getreden, lijkt het zwerfafval alleen maar toe te nemen. Zet in, alvorens wijzigingen door te voeren, op:

  • maximale communicatie
  • wijkcoaches
  • begrip dat er aan landelijke doelstellingen moet worden voldaan
  • nog meer controles door bevoegde BOA’s
  • houdt ook rekening met ouderen en de afstand die men moet afleggen om naar containers te lopen
  • de burger gaat niet extra  betalen voor het nieuwe afvalbeleid

De BAR-organisatie zou in stand gehouden moeten worden. Ondanks de huidige berichtgeving in de pers dat er weer geld bij moet, moeten wij ook met zijn allen realiseren dat het opheffen van een dergelijk orgaan nog meer kosten met zich mee brengt. Dit wederom onrust veroorzaakt bij alle medewerkers en het weer jaren gaat duren voor er een goede organisatie op poten staat. Ridderkerk moet Ridderkerk blijven, een autonome gemeente. Dit zijn we, met een BAR-organisatie waarbij we gebruik kunnen maken van gespecialiseerde vakmensen. Voorkom dat er vanuit de hogere overheden voor Ridderkerk wordt beslist om onderdeel te worden van, of samen te moeten gaan met een andere gemeente. Organisaties die samenwerkingsverbanden aangaan, hebben nu eenmaal een periode van een aantal jaren nodig  voor optimalisatie en rendement. Het rapport van een  gespecialiseerd en onafhankelijk adviesbureau geeft aan dat de BAR op de goede weg is.
Advies: Focus op verdere professionalisering en op constante verbetering van dienstverlening, service en kwaliteit.

Communicatie en transparantie heeft een ieder hoog in zijn vaandel staan. Handel hier dan ook maximaal naar, zodat ieder begrijpt waarom welke keuzes worden gemaakt. Graag zien wij dan ook teruggekoppeld wat er met alle input gedaan wordt. Naar ons als ook naar alle inwoners van Ridderkerk.

Leefbaar Ridderkerk
Karin Kayadoe
Michel Ouwens
Arjan Nugteren