Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

Leefbaar Ridderkerk ziet in de wet Werk en Bijstand (WWB) het handvat om een verantwoord beleid te voeren voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan hen die niet in staat zijn een eigen inkomen te genereren. Indien nodig kan aanvullend bijzondere bijstand worden verleend. Communicatie hierover blijft van essentieel belang. Het eigen verantwoordelijkheidsbesef moet worden gestimuleerd. Uitgangspunt is wat ons betreft dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud moeten kunnen voorzien.

Deelname aan participatietrajecten moet worden gestimuleerd. Social Return on Investment begint zijn vruchten af te werpen. De voortgang hiervan dient goed gemonitord te worden. Er moet op juiste wijze ingezet worden voor minima, waarbij “voorkomen” nog altijd beter is dan “genezen”. Eenieder moet de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.