Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

Door op strategische plaatsen in parken, bermen en plantsoenen minder vaak te maaien krijgt de natuur meer ruimte zich te ontwikkelen. Het maaien gebeurt dan in fases, waardoor meer variatie ontstaat. Bijen en vlinders vinden er hun voedsel en de kosten voor het beheer gaan omlaag. We hebben niet voor niks in de afgelopen periodes extra ingezet op vlinderstroken en bijenlinten. Waarbij niet uit het oog verloren mag worden dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt.

Leefbaar Ridderkerk wil dat bij nieuwbouw rekening gehouden wordt met vogels en vleermuizen. Deze dieren ruimen veel lastige insecten zoals muggen op. Daarnaast is een gezonde vogel- en vleermuizenstand tegenwoordig een wettelijke voorwaarde om in de toekomst sloop en nieuwbouw te kunnen realiseren. We zullen kansen moeten opzoeken met betrekking tot biodiversiteit, zoals groene daken, groenere tuinen, minder stenen en inhaken op nieuwe innovaties op het gebied van waterberging. Ons klimaat wordt onstuimiger en wateroverlast heeft in Ridderkerk al eerder tot grote problemen geleid. Creatieve oplossingen zijn niet alleen noodzakelijk, maar ook zeer gewenst.