Sidebar

Onze Standpunten

Onderstaande een overzicht van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022

Water

Gescheiden systemen van regenwater en rioolwater zijn nu standaard in de nieuwbouw. Schoon hemelwater dient zoveel mogelijk geloosd te worden op het oppervlaktewater, waardoor de capaciteit van ons rioolstelsel wordt vergroot. Dat leidt tot minder wateroverlast bij hoosbuien. Kwaliteit en juist beheer van oppervlaktewater in samenhang met het afvalwater zal in goed overleg met de waterschappen gewaarborgd moeten worden. Bestrijding van wateroverlast, zoals bij de Kerkweg en het centrum van Ridderkerk, verdient continu aandacht. Afdoende maatregelen dienen te worden genomen zodra dit vereist is. Onderhoud van straatwerk, verzakkingen etc. in de wijken moet voortdurend onze aandacht hebben.