Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

Messengeweld onder jongeren komt steeds vaker voor. Inmiddels hebben we te vaak de landelijke pers gehaald met steekincidenten. Het is niet “normaal” om een mes bij je te dragen. Strenge onverwachte controles door Boa’s en politie zijn hier noodzakelijk. Alleen met strikte naleving van regels en handhaving kunnen we onze Ridderkerkse jeugd beschermen.

De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijken. Hij moet de ruimte krijgen om zijn taken uit te voeren. Wijkagenten zijn de oren en ogen in de wijk en moeten niet worden ingezet voor andere werkzaamheden. Wijkagenten hebben een belangrijke signalerende functie. Dit valt onder de doelstellingen met betrekking tot de invulling functie wijkagent van de Nationale Politie. Burgers moeten gemakkelijk aangifte kunnen doen bij diefstal, inbraak of overlast. Aangifte mag niet worden bemoeilijkt door wachtlijsten of digitale beperkingen. Veel mensen besluiten om geen aangifte te doen vanwege lange wachttijden. Te vaak horen wij dat aangifte doen toch geen zin heeft. Dat geeft een scheef en onbetrouwbaar beeld van de werkelijkheid en werkt criminaliteit in de hand. Aangifte doen moet altijd worden gestimuleerd.

Wapens onder jongeren is niet normaal. Goede voorlichting, zowel op scholen door jongerenwerkers is een must. Indien nodig meer preventief fouilleren, meer camera’s en een verkoopverbod van messen aan jongeren onder de 18 jaar. Controle hierop is cruciaal. Op straat, op school en als er negatieve vermoedens zijn desnoods bij de ouders thuis.

Als blijkt dat inzet van politie op het gebied van veiligheid niet het gewenste resultaat oplevert, is aanvullende inzet van Boa’s nodig. Zij kunnen een belangrijke ondersteunende rol vervullen.

De zichtbaarheid van BOA’s wordt door Leefbaar Ridderkerk als onvoldoende ervaren. Om betere resultaten te behalen dient Handhaving en Veiligheid in de portefeuille te komen van een wethouder, in plaats van bij de burgemeester. Buurtpreventie heeft alles te maken met veiligheid en veiligheidsgevoel. Leefbaar Ridderkerk is groot voorstander en initiatiefnemer van buurtpreventie in alle wijken van Ridderkerk. Buurtpreventie stimuleert niet alleen het gevoel van veiligheid, maar betrekt bewoners ook veel meer bij ongewenste ontwikkelingen in hun wijk. Projecten zoals in Bolnes, Drievliet/ ’t Zand, Slikkerveer en Centrum-oost zijn een groot succes.

Leefbaar Ridderkerk is trots op onze goed opgeleide vrijwillige brandweer. Onze brandweerpost in het centrum van Ridderkerk zorgt ervoor, dat er binnen de gestelde normtijden aangereden wordt bij calamiteiten. Een grote zorg is het afnemende aantal vrijwilligers. Leefbaar Ridderkerk vindt het belangrijk dat brandpreventie nog meer verbeterd en onder de aandacht gebracht wordt. We zijn ook verheugd dat er een pilot gestart wordt met betrekking tot een wijk-brandweerfunctionaris. Een motie van Leefbaar heeft dit mogelijk gemaakt.

De ambulance moet bij calamiteiten en ongevallen snel ter plaatse kunnen zijn. De opstellocatie bij het Maasstadziekenhuis heeft de aanrijtijden aanzienlijk verbeterd. Nauwlettend houden we de aanrijtijden in de gaten. Op tijd bij een noodgeval! We zullen dit ook regelmatig bij bestuurders onder de aandacht brengen. Uw en onze veiligheid staat immers voorop!