Sidebar

Onze Standpunten

Onderstaande een overzicht van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022

Veiligheid

De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijken. Hij moet de ruimte krijgen om zijn taken uit te voeren. En niet worden ingezet voor andere werkzaamheden. Burgers moeten aangifte doen bij diefstal, inbraak of overlast. Aangifte mag niet worden bemoeilijkt door wachtlijsten of digitale beperkingen. Veel mensen besluiten om geen aangifte te doen vanwege wachttijden.

Dit geeft een scheef beeld en onbetrouwbaar beeld van criminaliteit. Aangifte moet worden gestimuleerd. Leefbaar Ridderkerk heeft de afgelopen periode veel energie gestoken in het toegenomen aantal fietsendiefstallen in Ridderkerk. En met resultaat. Er kwam veel aandacht voor op social media. Dit leidde tot aanhoudingen van een aantal personen en veel aandacht in de lokale media.

Als blijkt dat inzet van politie op het gebied van veiligheid niet het gewenste resultaat oplevert, is aanvullende inzet van BOA’s gewenst. Zij kunnen een belangrijke rol vervullen en ondersteunend voor politie optreden op wijkniveau.

Buurtpreventie heeft alles te maken met veiligheid en veiligheidsgevoel. Leefbaar Ridderkerk is groot voorstander en initiatiefnemer van buurtpreventie in alle wijken van Ridderkerk. Buurtpreventie stimuleert niet alleen het gevoel van veiligheid, maar betrekt bewoners ook veel meer bij ongewenste ontwikkelingen in hun wijk. Projecten zoals Bolnes, Drievliet/’t Zand, Slikkerveer en Centrum-oost zijn een groot succes.