Sidebar

Onze Standpunten

Onderstaande een overzicht van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022

Leefbaar Ridderkerk zal zich met alle mogelijke middelen blijven verzetten tegen de komst van een tram. De discussie is wederom actueel geworden. Wij zijn voorstander van hoogwaardig openbaar vervoer, maar niet in de vorm van een tram. De kosten voor de aanleg van een tramverbinding met Rotterdam - dwars door Ridderkerk - zijn hoog en zorgen ervoor dat de infrastructuur van Ridderkerk jarenlang wordt ontwricht.

Daarnaast zou de komst van een tram, leiden tot ingrijpende lokale veranderingen in onze spaarzame buitenruimte. Sportvelden en delen van onze wijken zouden grote hinder ervaren of zelfs deels moeten verdwijnen om ruimte te maken. Onderzoek heeft aangetoond dat een groot aantal Ridderkerkers hiervan niet gecharmeerd is. Het huidig busvervoer is flexibel en bedient alle wijken. Een goede aansluiting op de tramremise in Beverwaard vinden wij belangrijker.