Sidebar

Onze Standpunten

Onderstaande een overzicht van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022

Leefbaar Ridderkerk zal zich blijven inzetten voor goed openbaar vervoer, middels hoogwaardig busvervoer en het vervoer over water. Wij zijn voorstander van een zo breed mogelijk vervoersnet binnen Ridderkerk, met als voorbeeld de buurtbus vanuit Rijsoord. Een voldoende ruim aanbod van vervoersmogelijkheden, niet alleen van en naar Rotterdam, maar ook naar de omliggende gemeenten is een blijvend aandachtspunt. De diverse vervoerssystemen dienen goed bereikbaar en toegankelijk te zijn voor ouderen en gehandicapten. Wij blijven ons inzetten voor schone bussen met weinig schadelijke uitstoot.