Sidebar

Onze Standpunten

Onderstaande een overzicht van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022

Verkeer en Vervoer

Leefbaar Ridderkerk zal zich blijven inzetten voor goed openbaar vervoer, middels hoogwaardig busvervoer en het vervoer over water. Wij zijn voorstander van een zo breed mogelijk vervoersnet binnen Ridderkerk, met als voorbeeld de buurtbus vanuit Rijsoord. Een voldoende ruim aanbod van vervoersmogelijkheden, niet alleen van en naar Rotterdam, maar ook naar de omliggende gemeenten is een blijvend aandachtspunt. De diverse vervoerssystemen dienen goed bereikbaar en toegankelijk te zijn voor ouderen en gehandicapten. Wij blijven ons inzetten voor schone bussen met weinig schadelijke uitstoot.

Leefbaar Ridderkerk zal zich met alle mogelijke middelen blijven verzetten tegen de komst van een tram. De discussie is wederom actueel geworden. Wij zijn voorstander van hoogwaardig openbaar vervoer, maar niet in de vorm van een tram. De kosten voor de aanleg van een tramverbinding met Rotterdam - dwars door Ridderkerk - zijn hoog en zorgen ervoor dat de infrastructuur van Ridderkerk jarenlang wordt ontwricht.

Daarnaast zou de komst van een tram, leiden tot ingrijpende lokale veranderingen in onze spaarzame buitenruimte. Sportvelden en delen van onze wijken zouden grote hinder ervaren of zelfs deels moeten verdwijnen om ruimte te maken. Onderzoek heeft aangetoond dat een groot aantal Ridderkerkers hiervan niet gecharmeerd is. Het huidig busvervoer is flexibel en bedient alle wijken. Een goede aansluiting op de tramremise in Beverwaard vinden wij belangrijker.