Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

Te vaak verschuilt de lokale politiek zich achter beleidsnota’s, rapporten en wensen van bestuurders. Wat op het gemeentehuis gebeurt, wordt vaak belangrijker gevonden dan wat er op straat gebeurt. Politiek zou m t de mensen moeten zijn, in plaats van tegen de mensen. Ridderkerkers weten zelf heel goed wat nodig is in hun buurt of wijk. Geef ze de ruimte en luister naar hun problemen.

Inbreng van onze eigen inwoners bij participatie gemeentelijke projecten zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dit wordt tot op heden niet als voldoende ervaren. Ook de communicatie met inwoners dient verbeterd te worden. Participatie moet verlopen via de vastgestelde spelregels: helder en concreet. We moeten geen verwachtingen wekken waar we niet aan kunnen voldoen. Leefbaar Ridderkerk blijft stimuleren dat er zoveel mogelijk inwoners betrokken worden bij participatie. Immers:

“Het gemeentebestuur is er voor haar inwoners en niet andersom“

Dat betekent dat onze bestuurders daadwerkelijk op de hoogte dienen te zijn van wat er in de wijken speelt. Elke wijk zou - wat ons betreft - een maandelijks inloopspreekuur moeten hebben met de verantwoordelijke wijkwethouder. Dat is laagdrempelig en bevordert onderlinge betrokkenheid.