Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Ze zijn onmisbaar. Denk aan hun inzet in de sport, bij begeleiding van gehandicapten, inzet voor ouderen, hulp op scholen. Vrijwilligerswerk vanuit kerken, buurtpreventie en vrijwilligersorganisaties vormen de fundamenten van de Ridderkerkse samenleving. Veel inwoners van Ridderkerk verricht een bepaalde vorm van vrijwilligerswerk. Ridderkerk is trots op haar vrijwilligers. Zonder die vrijwilligers zouden veel voorzieningen en activiteiten voor doelgroepen verdwijnen.

Hopelijk kunnen er vanaf 2022 weer mooie activiteiten georganiseerd worden. De avondvierdaagse, fietsfestijn 3x2, de schaatsbaan en het Koningspleinfestijn zijn hiervan goede voorbeelden. Evenementen waarnaar door velen wordt uitgekeken. Wellicht komen er nog mooie uitvoerbare idee n bij. Wij ondersteunen deze activiteiten.