Sidebar

Onze Standpunten

Onderstaande een overzicht van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022

Participatie

Inbreng van onze eigen inwoners bij participatie is vanzelfsprekend. Wij blijven erop toezien dat de communicatie en participatie met de inwoners gehandhaafd blijft en dat participatie verloopt volgens de vastgestelde spelregels. Leefbaar Ridderkerk blijft stimuleren dat er zoveel mogelijk inwoners betrokken worden bij participatie. We hebben de afgelopen 4 jaar bewezen dat dit geen loze kreten zijn. U vindt bij ons een luisterend oor. Diverse klachten rond wateroverlast op de Kerkweg en overlast van hangjongeren in het Erasmuspark zijn hier voorbeelden van.