Sidebar

Onze Standpunten

Onderstaande een overzicht van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022

Cultuur

Naast een goed leef- en werkmilieu is het ook belangrijk dat cultuur en recreatie niet uit het oog worden verloren. Tevens dienen we zuinig te zijn op ons cultureel erfgoed. Ridderkerk heeft een mooie historie en herinneringen. Dat maakt dat men zich ‘thuis’ voelt. Dit mag niet zomaar verloren gaan. Panden met een historische waarde kunnen rekenen op onze aandacht. Historische ontwikkelingen, zoals scheepsbouw en vlascultuur, die Ridderkerk groot gemaakt hebben, moeten de nodige aandacht krijgen om onze eigen identiteit te behouden. De Oudheidskamer, gerund door vrijwilligers, is een mooi voorbeeld van het bewaren van onze historie welke doorgegeven kan worden aan onze kinderen. Leefbaar Ridderkerk stimuleert initiatieven met betrekking tot festiviteiten. De gemeente dient hier een faciliterende houding aan te nemen. Festiviteiten geven elan aan Ridderkerk.

De media brengen het dagelijkse nieuws uit de hele wereld in onze woonkamer. Ook lokaal nieuws heeft bij ons een belangrijke plek. Zo zijn ook lokale huis-aan-huis kranten en onze lokale omroep een deel van de Ridderkerkse cultuur. Leefbaar Ridderkerk vindt dan ook dat deze vormen behouden moeten blijven. Daarnaast is de nieuwsvoorziening via Social Media en het internet niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Afgelopen periode heeft Leefbaar Ridderkerk zich al duidelijk actief geprofileerd op de diverse platforms en op het internet. Wij willen het contact met u als burger laagdrempeliger maken en op deze manier de bewoners over lopende zaken informeren.