Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

Leefbaar Ridderkerk wil de leefomgeving naar wensen van de inwoners inrichten. Inspraak speelt hierbij een belangrijke rol. Dat geldt ook voor het groenbeheer. Een groene leefomgeving is van onschatbare waarde. In de afgelopen periode zou er al op ingezet worden. Dit is niet van de grond gekomen. Dat moet en kan beter! Sterker nog onze leefomgeving wordt er niet schoner op. Zwerfafval en restafval bij vuilcontainers lijken alleen maar toe te nemen.

Tijdens de opschoondagen - waar Leefbaar Ridderkerk elk jaar een bijdrage levert - signaleren we in de openbare ruimten, onder andere bij scholen en sportclubs, een enorme hoeveelheid zwerfafval. Onacceptabel hoe de omgeving vervuilt. Er dient dan ook meer aandacht te komen voor het schoonhouden van onze buitenruimte.

Kleinschalig onderhoud in samenspraak en samenwerking met inwoners en wijkonderhoudsploegen kan tot goede resultaten leiden. Leefbaar Ridderkerk wil zo de eigenverantwoordelijkheid bij de burgers stimuleren en de saamhorigheid in de wijken terugbrengen.