Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

Het nieuwe afvalplan is inmiddels uitgerold. Er is een blauwe container voor papier bijgekomen en het plastic wordt weer gezamenlijk met het restafval in de oranje container aangeboden. Dat leidt tot overvolle containers, terwijl het uitgangspunt was om de hoeveelheid restafval te verkleinen. Vanaf januari gelden ook nieuwe regels en tarieven. Biedt u meer restafval aan dan gewenst, dan moet u extra betalen. Dat leidt bij veel inwoners tot ergernis en irritaties. Leefbaar denkt dat deze ontwikkeling kan zorgen voor meer zwerfafval en illegale dumpingen in de buitenruimte. Dat zullen we moeten voorkomen.

Verwerking van afval is een gezamenlijke taak, waarbij de gemeente voldoende faciliteiten moet bieden. Een mogelijkheid die onderzocht moet worden is dat, naast het kosteloos aanbieden van grofvuil in de milieustraat van de Noord-polder, dit ook mogelijk gemaakt kan worden voor restafval voor inwoners van Ridderkerk. Daarnaast realiseren we ons ook dat niet iedereen met eigen vervoer naar de milieustraat kan komen. Leefbaar wil ook de mogelijkheden onderzoeken om per kwartaal in de wijken een container te plaatsen voor grofvuil/ restafval.