Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

Fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie maar ook grondstoffen voor bouwmaterialen en dergelijke worden schaars. Efficiënt gebruik van grondstoffen, materialen en gebouwen moet worden bevorderd. Energieneutraal bouwen wordt de toekomst. Het verduurzamen van de bestaande woningen, met als doel energieverbruik te minimaliseren heeft prioriteit. Dit geldt voor zowel sociale woningbouw, particulier bezit en appartementencomplexen met een VVE. Ook samenwerking tussen wooncorporaties en VVE’s dient te worden gestimuleerd.

Alleen wat ons betreft gaan we nog een stapje verder. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten ervaren burgers vaak veel overlast van zwaar verkeer. Het minimaliseren van transportbewegingen van en naar de bouw en of renovatieprojecten geniet onze voorkeur hierbij. Kortom, alleen volle vrachtwagens de wijk in op gezette tijden, waarbij de vrachten onderling door verschillende partijen/leveranciers efficiënt zijn afgestemd. Levering op een moment dat het echt nodig is, zonder veel voorraad. Afval van de bouwplaats kan met lege auto’s retour genomen worden. Dit met als doel CO2-reductie in Ridderkerk te stimuleren. Daarnaast leiden minder vrachtauto’s in de wijken tot minder overlast en ongevallen.

Leefbaar Ridderkerk vindt dat er maximale steun moet zijn voor haalbare en betaalbare plannen met betrekking tot duurzame energieprojecten vanuit de bewoners zelf. Immers, vaak ontstaan de beste ideeën voor de wijk bij de bewoners zelf.