Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

We willen in Ridderkerk mooie plekken creëren om fijn te kunnen wonen en recreëren. Dat kan alleen met goede voorzieningen. Het is fijn als er op loopafstand winkels beschikbaar zijn.

Ridderkerk leent zich niet meer voor grote gebiedsontwikkelingen. De locaties voor nieuwbouw in Ridderkerk zijn schaars. De laatste posities in polder ‘het Zand’ zijn ontwikkeld en worden bebouwd. Dat betekent dat we in Ridderkerk goed moeten kijken naar de kwaliteit van huidige gedateerde bestemmingen, de zogenaamde locaties voor herontwikkeling. En naar potentiële kleinere locaties, de zogenaamde postzegellocaties, welke nog vrij zijn. In samenspraak met omwonenden moeten deze locaties een “passende” invulling krijgen. Dat kunnen starterswoningen zijn, maar ook aanleunwoningen voor ouderen.

De grootste nog nader te ontwikkelen woningbouwlocatie in het centrum van Ridderkerk is momenteel de Trelleborg-locatie. In de volksmond het terrein van voormalig Bakker Rubber. De plannen voor herontwikkeling tot woningbouw lopen al heel lang en lijken eindelijk wat concreter te worden. Een ontwikkeling waar wij positief tegenover staan. Het biedt namelijk een kans voor honderden woningen op een centrale plek in het centrum.

Woningbouwlocaties zullen met zorg moeten worden uitgekozen. Het gemeentebestuur heeft hierin een cruciale rol.