Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

Ridderkerk wordt getypeerd als een sub urbane (voorstad van), groene gemeente met een gedifferentieerd aanbod aan woonmilieus. Uiteenlopende woonmilieus met stedelijke karaktertrekken (omgeving centrum) tot uitgesproken dorpse woonmilieus (omgeving Rijsoord en Oostendam). Voor Leefbaar Ridderkerk blijft het “dorpse karakter” uitgangspunt. Dit betekent dat er meer aandacht moet zijn voor alle leeftijdsgroepen en de daarbij behorende woonwensen. Zoals appartementen voor starters, levensloopbestendige woningen tot woonzorgzones voor ouderen. Een mooi voorbeeld waar dit gecombineerd gerealiseerd zou kunnen worden is de voormalige “Huishoudschool”.

Op dit moment blijven de huizenprijzen maar doorstijgen. Met als piek in augustus 2021 de grootste prijsstijging van koopwoningen in afgelopen 20 jaar. De gemiddelde prijs is 17,8 procent hoger dan 2020! We zitten dus weer in een huizenbubbel oftewel een zeepbel op de huizenmarkt. De lage rente zorgt ervoor dat mensen meer kunnen lenen en drijft ook de huizenprijzen omhoog. De schaarste aan woningen zorgt voor een marktwerking waarin de prijzen voor woningen nog verder oplopen. Ook de stijgende materiaalprijzen en te kort aan menskracht helpen niet positief mee voor nog te bouwen of te renoveren woningen. Kortom een overspannen woningmarkt waarbij mensen bijna geen woning kunnen vinden. Met name voor starters is dit helemaal een groot probleem.

Daarom wil Leefbaar Ridderkerk meer starterswoningen bouwen, om de lange wachttijden op een woning voor deze doelgroep te verminderen. Lasten moeten eerlijk verdeeld worden tussen de type woningen onderling. Kortom, starterswoningen goedkoper met vooraf overeengekomen voorwaarden t.b.v. toekomstige doorverkoop.

Dat zorgt ervoor dat woningen toegankelijk blijven voor starters. Doorstromers betalen iets meer. Dat is wel zo eerlijk.

En er wacht nog een grote uitdaging. De huidige woningen zullen in rap tempo verduurzaamd (isoleren) moeten worden om de warmtevraag terug te dringen. Een belangrijke opdracht die in het klimaatakkoord staat. Dit draagt zonder meer ook bij aan een gezonde volkshuisvesting. Bovendien gaat het wooncomfort hiermee omhoog. Het verduurzamen van het huidige woonbestand in Ridderkerk is een “must” en kost geld. Wij zullen daarom goed meekijken met de ontwikkelingen op de markt en subsidies blijven stimuleren.