Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

Leefbaar Ridderkerk wil blijvend toezien dat de voorraad sociale huurwoningen evenredig verdeeld wordt onder Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en niet alleen drukt op onze gemeente. Dat wordt geregeld in de verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam sinds 2015. Helaas moeten we vaststellen dat het woningbouwbeleid van Rotterdam een negatieve invloed heeft op de Ridderkerkse sociale huurwoningen. Huurders waarvoor geen plaats meer is in Rotterdam wijken uit naar omliggende gemeenten. Nog meer goedkope sociale huurwoningen vinden wij niet wenselijk. De samenstelling van onze woningvoorraad – koop en huur- moet in balans zijn en in balans blijven. Alleen dan houden wij het Ridderkerkse voorzieningenniveau in stand.