Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

De ambitie van Leefbaar Ridderkerk is en blijft om de gemeentelijke financiën op orde te houden, goed op de inkomsten en uitgaves van de gemeente Ridderkerk te passen. De gemeentelijke heffingen dienen zo min mogelijk te worden verhoogd. Verstandig en voorzichtig handelen, beperken van de risico’s blijft een vereiste. Reserveringen voor grote projecten welke in de afgelopen raadsperiode zijn vastgelegd dienen wat Leefbaar Ridderkerk nogmaals tegen het licht te worden gehouden. De miljoenen die door de verkoop van de Eneco-aandelen zijn binnengekomen zijn inmiddels voor een groot deel gereserveerd. Met name de plannen voor herinrichting van het Oosterpark, aangepast Hoogwaardig Openbaar Vervoer, en renovatie van Sporthal Drievliet zijn “kosten verslindend”. Ook een nieuwe inrichting van de Centrum Ring gaat mega-investeringen vergen. Deze uitgaven zullen moeten worden getoetst worden op nut, rendement en noodzaak.