Sidebar

Onze Standpunten

Onderstaande een overzicht van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022

Financiën

Het was de ambitie van Leefbaar Ridderkerk om de gemeentelijke financiën voor de periode 2014-2018 op orde te houden. Goed te passen op het huishoudboekje van de gemeente Ridderkerk. Dat is wederom gelukt. De gemeentelijke heffingen hoeven niet verhoogd te worden. De grondexploitaties en woningbouwlocaties liggen weer beter in de markt. Verstandig en voorzichtig handelen, beperken van risico’s blijft een vereiste. Neem als voorbeeld Nieuw Reijerwaard en Cornelisland. Evenals de afgelopen periode hanteert Leefbaar Ridderkerk ook de komende periode de volgende uitgangspunten;


“De gemeente moet verantwoord
met uw financiën om blijven springen”
“Verhoging van lasten voor burgers
moeten zoveel mogelijk worden vermeden”