Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

Goed onderwijs blijft één van de belangrijkste bouwstenen waarmee de ontwikkeling van elk individu kan worden gerealiseerd. Goed onderwijs geeft iedereen de mogelijkheid om kansen te creëren om aan onze complexe samenleving te kunnen deelnemen.

Opvoeding is een taak die ouders voor hun rekening moeten nemen. Daarnaast blijft gemeentelijk toezicht op schooluitval en verzuim, evenals voortijdig schoolverlaten, wat Leefbaar Ridderkerk betreft, een belangrijk aandachtspunt.

Jeugdzorg in de scholen en laagdrempelige hulp voor ouders en kinderen is noodzakelijk. Dankzij een motie van Leefbaar Ridderkerk is dit geregeld. Een school heeft een belangrijke signaalfunctie. Korte lijnen naar de hulpverlening zorgen voor preventieve aanpak. Hier hebben kinderen, ouders en school baat bij.

In iedere wijk van Ridderkerk moeten voldoende basisscholen zijn, die goed bereikbaar zijn. Door integratie van scholen in de wijk wordt sociale samenhang en cohesie gestimuleerd. Goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de cultuur zijn belangrijk voor integratie. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs, voorzieningen in de wijken en goede huisvesting. We maken ons zorgen om de luchtkwaliteit in de scholen. Leerlingen en personeel verblijven er heel wat uren in de week. Tezamen met onderwijsinstanties moeten we ervoor zorgen dat er voorzieningen komen die een goede luchtkwaliteit garanderen.