Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

In de afgelopen periode hebben veel lokale ondernemers zeer moeilijke tijden doorgemaakt vanwege de coronacrisis. Dit virus is echter niet zomaar verdwenen uit onze samenleving en daarom zullen we onze lokale ondernemers moeten steunen in deze fase. Leefbaar Ridderkerk vindt dat we ons als gemeente nog meer moeten inzetten voor onze lokale economie. Dat kan met financiële hulp, ondersteuning (indien nodig) bij organiseren van een veilig digitaal aanbod, maar ook met flexibele openingstijden. Immers, tijden veranderen en dus ook in Ridderkerk. Een openstelling van winkels op zondag is ook voor Leefbaar Ridderkerk bespreekbaar, mits op vrijwillige basis. Het is vervolgens aan de ondernemer om hier wel of geen gebruik van te maken en de gemeente biedt de faciliteiten.

Leefbaar Ridderkerk vindt het belangrijk dat de werkgelegenheid voortdurend wordt gestimuleerd en in stand wordt gehouden. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI).

Het winkelcentrum van Ridderkerk ondergaat momenteel een metamorfose. Het centrum van Ridderkerk en de buitenruimte moeten weer aantrekkelijk worden. Dit moet direct gebeuren na voltooiing van de renovatie van het winkelcentrum. Leegstand moet teruggedrongen worden en het Koningsplein moet een uitnodigend horecaplein worden.