Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

Het behartigen van de Ridderkerkse belangen vraagt om samenwerking met regiogemeenten en nauwgezette aandacht voor beleidsvorming van Provincie en Rijk. Hier blijft het uitgangspunt dat de regie altijd in Ridderkerkse handen blijft. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het huidige samenwerkingsverband tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) wordt regelmatig onderzocht. De belangen van Ridderkerk moeten worden verdedigd. Dat kan alleen door een “krachtig” gemeentebestuur. Dat Ridderkerk zijn bestuurlijke zelfstandigheid moet blijven behouden, spreekt voor zich.

De deelname aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag dient te worden gecontinueerd op de twee pijlers Vervoer en Economie. Ook moeten we aandacht besteden aan de samenwerking met de Drechtsteden. Ridderkerk wordt sterker door samenwerking en kennisdeling, maar alleen vanuit het uitganspunt dat Ridderkerk een autonome gemeente is en blijft. Ridderkerk blijft Ridderkerk. Wij nemen onze eigen beslissingen!