Sidebar

Onze Standpunten

Onderstaande een overzicht van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022

Economische zaken

In de afgelopen periode hebben we al herstel kunnen zien van de economie. De verwachting is dat dit herstel verder doorzet. Leefbaar Ridderkerk vindt dat we ons als gemeente nog meer moeten inzetten voor onze lokale economie. Dat verdienen onze ondernemers. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen tussen ondernemend Ridderkerk en de gemeente. Hiervan plukken we nu de eerste vruchten. Door nog meer in gesprek te gaan met onze ondernemers, signaleren we mogelijke knelpunten, waarvoor we gezamenlijk naar oplossingen kunnen zoeken.

Ondernemers moeten “kunnen” ondernemen en het gemeentebestuur moet de meest gunstige voorwaarden hiervoor scheppen. Leefbaar Ridderkerk vindt het belangrijk dat de werkgelegenheid voortdurend wordt gestimuleerd en in stand wordt gehouden.
Leefbaar Ridderkerk deelt de zorgen over de leegstand in het Centrum van Ridderkerk. Er dient maximaal worden ingezet om met vastgoedeigenaren, winkeliers en gemeente deze leegstand terug te dringen.

Het bedrijfsleven vraagt om een nog betere afstemming van het onderwijs op de vraag van ondernemers. Ook in dit verband is er een verantwoordelijkheid naar onze jeugd om hun toekomstige werkgelegenheid veilig te stellen. Intensieve samenwerking tussen onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid moet meer passende banen opleveren. Hierin heeft de gemeente een stimulerende rol. Ook dient de middenstand hierbij betrokken te worden.
Lokaal, wat lokaal kan. Ook voor komende periode is dit één van de speerpunten van Leefbaar Ridderkerk. Stimuleren van de Ridderkerkse economie, waar de lokale ondernemers zoveel mogelijk bij betrokken worden.