Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Bij het verzoek  voor ontheffing van het vereiste ingezetenschap van wethouder Franzen heb ik mijn register van spreekwoorden en gezegdes opengetrokken. Bij  wethouder Oosterwijk laat ik dat maar achterwege. Hij is zelf een woordkunstenaar en dat predicaat laat ik voor deze vergadering graag bij hem.

Wel wil ik even een stukje geschiedenis aanhalen. Wethouder Oosterwijk vraagt nu voor de derde keer ontheffing aan. In de gemeentewet artikel 36a lid 2 staat; De raad kan voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden verlengd. Met de vorige verzoeken heeft Leefbaar Ridderkerk ingestemd en dat zullen we ook deze keer doen.

Er  moet ons wel iets van het hart. Bijzondere gevallen? We kunnen ons afvragen of de wet dit in het geval van wethouder Oosterwijk ook zo bedoeld heeft. Het zou zo maar kunnen dat partijen hier hun vraagtekens bij hebben.

In de Begrotingsraad van 4 november 2021 heeft de Ridderkerkse raad, ondertekend door alle partijen, een motie aangenomen met betrekking tot; Oproep tot transparantie. Met een glimlach stonden meerdere fractievoorzitters aan mijn desk om aan te geven dat ze mede wilden indienen.

In de verlengingsraad van 20 januari 2022 hebben meerdere partijen uitgesproken dat er vraagtekens zijn of verlenen van ontheffing aan wethouder Franzen wettig zou zijn. De VVD-Ridderkerk heeft en plein publiek verzocht aan het college om dit verder te onderzoeken. Partij 18plus heeft sec in een stemverklaring aangegeven dat zij tegen stemmen omdat het verlenen van ontheffing onwettig zou zijn.  Zij hebben er  niet over gedebatteerd. Zoals ook in de voornoemde motie is aangegeven is de volksvertegenwoordigende rol gediend bij een openbaar debat en is het op dat moment mogelijk om de verschillende standpunten met elkaar te delen, waardoor partijen hun standpunt kunnen wijzigen.

Tot onze grote verbazing, sterker nog verbijstering, is er door Partij 18plus direct naar de burgemeester een mail verzonden met het verzoek om vernietiging van het genomen besluit. Dit voelt verre van collegiaal en dan druk ik mij voorzichtig uit. Leefbaar Ridderkerk begrijpt dat de wettelijke mogelijkheid hiertoe bestaat, echter met  volle overtuiging mede in willen dienen van de motie van 4 november 2021 met betrekking tot Oproep tot transparantie en dan deze actie? Wij vragen ons echt af wat de betrouwbaarheid van deze partij is.

Zoals gezegd zullen wij instemmen met het verzoek voor ontheffing van wethouder Oosterwijk. De resterende periode is nog korter dan bij het verzoek ontheffing wethouder Franzen. Hopelijk wordt wanneer beslissing tot ontheffing verleend wordt dit ook door alle partijen gerespecteerd als een democratisch genomen besluit en wordt er vooraf (indien nodig) een debat hierover in de raadzaal gevoerd.