Sidebar

Tijdens een online ledenvergadering is Karin Kayadoe unaniem herkozen als fractievoorzitter. Op dit moment ligt de volledige focus van het team op de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.