Sidebar

Leefbaar Ridderkerk ziet in de wet Werk en Bijstand (WWB) het handvat om een verantwoord beleid te voeren voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan hen die niet in staat zijn een eigen inkomen te genereren. Indien nodig kan aanvullend bijzondere bijstand worden verleend. In de afgelopen periode is de Ridderkerkpas uitgerold. Communicatie hierover blijft van essentieel belang. Het eigen verantwoordelijkheidsbesef moet worden gestimuleerd. Uitgangspunt is wat ons betreft dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud moeten kunnen voorzien. Deelname aan participatietrajecten moet worden gestimuleerd.

Er moet op juiste wijze ingezet worden voor de minima, waarbij voorkomen nog altijd beter is dan genezen. Een ieder moet de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.