Sidebar

Leefbaar heeft zich lange tijd ingezet om de polder Nieuw Reijerwaard te behouden als groengebied voor de AGF-sector. Na een ingrijpende periode heeft de Provincie hier een stokje voor gestoken en Ridderkerk moest medewerking verlenen aan het ontwikkelen van dit gebied tot ontwikkelgebied voor de AGF-sector. Samen met Rotterdam en Barendrecht zullen we dit veelomvattende project succesvol moeten maken, omdat er veel op het spel staat. Wij als Leefbaar Ridderkerk hebben onze volledige medewerking verleend aan de ontwikkeling van dit project om de werkgelegenheid van vele Ridderkerkers veilig te stellen. Nieuw Reijerwaard en polder Cornelisland zijn van groot belang voor de ontwikkeling van onze lokale economie. Daarnaast is tegenwerken in dit grootschalige project financieel gezien een groot risico. Het kost Ridderkerk veel geld als het mis gaat. Hiervoor hebben wij bewust niet gekozen. Natuurlijk niet tegen elke prijs. De belangen van de omwonenden dienen gerespecteerd te worden. Zo zal er een groene overgangszone moeten komen tussen de Rijksstraatweg en Nieuw Reijerwaard die zorgt voor een “groene” buffer tussen de leefomgeving en het nieuw te ontwikkelen terrein. Deze buffer moet voldoen aan de voorwaarden die eerder zijn overeengekomen met de raad. Dat zullen wij nauwlettend volgen. Ook zullen wij rekening houden met het milieu en “mogelijke” verkeersdrukte. Wij vinden de lokale economie belangrijk, maar daarnaast zullen wij er wel verantwoord en duurzaam mee om moeten gaan en altijd in nauw overleg met de direct betrokkenen.