Sidebar

Algemene Beschouwingen 2022

"Samen leven lijkt steeds moeilijker te gaan”


In het kader van het Coronavirus in te dammen, lijken alle lontjes van een ieder steeds korter te worden.

Vier jaar geleden begon de bijdrage over het vluchtelingenvraagstuk, deze problematiek raakte onze maatschappij aangrijpend. Anno 2021 is het, om moverende redenen, wederom aan de orde. De meningen zijn verdeeld over wat we in Ridderkerk kunnen en moeten doen. Het is en blijft lastig.

Immers mede door alle maatregelen die genomen zijn, in het kader van  het Coronavirus in te dammen, lijken alle lontjes van een ieder steeds korter te worden. De tweedeling in de maatschappij lijkt op vele fronten toe te nemen. De samenleving is ontwricht, samen leven lijkt steeds moeilijker te gaan. Juist ook het gemeentebestuur zou hierin een voorbeeld functie moeten hebben. Samenwerken in het belang van onze mooie gemeente en onze inwoners. Geen ruimte zou er moeten zijn voor partijpolitiek en eenzijdige afspraken. Samen zouden we moeten werken aan een leefbaar Ridderkerk.

Leefbaar Ridderkerk is opgericht als partij voor en door lokale bewoners die oog hebben voor de lokale gemeenschap; lokale issues en met name het leefbaar houden van Ridderkerk. Veilig leven in je eigen woning, straat, buurt, wijk en stad. Daarom  blijven we uitermate kritisch over “ons” veiligheidsbeleid. Maar ook de leefbaarheid ten aanzien van het sociaal domein, speelt voor ons een belangrijke rol. Zeker in deze tijd. De groeiende groep eenzamen is een grote zorg. Slechts wederom een laag optuigen als; ‘Een tegen eenzaamheid’ is niet afdoende.