Sidebar

Algemene Beschouwingen 2022

"Samen leven lijkt steeds moeilijker te gaan”


In het kader van het Coronavirus in te dammen, lijken alle lontjes van een ieder steeds korter te worden.

Voor veel partijen is veiligheid een belangrijk thema. Voor ons vormt het de hoeksteen van ons beleid. Sterker nog: Alles begint met veiligheid. 

Velen vinden dat lokale veiligheid het domein van politie, justitie en burgemeester is. Voor ons ligt dat anders. Wij vinden dat onze inwoners ons mogen aanspreken op dit onderwerp. Wij wijzen niet naar de burgemeester of naar de veiligheidsregio, maar vinden dat de politiek zélf zijn verantwoordelijkheid moet nemen. De maatschappij dat zijn wij zelf.

Een veilige leefomgeving is het motto van de inwoners van Ridderkerk, zeker in deze tijd.  Vorig jaar bij de Algemene Beschouwingen constateerden wij dat het aantal misdrijven in 2019 met 44% was gestegen ten opzichte van 2018. Helaas is gebleken dat het aantal misdrijven in 2020 alleen maar verder is toegenomen. Eerder is al gebleken dat criminelen vanuit Rotterdam de randgemeentes opzoeken om daar overvallen te plegen, fietsers worden opgewacht en beroofd, steekincidenten nemen hand over hand toe. De maatschappij verhardt. De incidenten worden “zwaarder”. Ook binnen onze gemeente houden steeds meer jongeren zich met deze praktijken bezig. Niemand durft anderen meer aan te spreken op hun gedrag, omdat de kans op een messteek of zware mishandeling de meest normale zaak van de wereld is geworden.

We kunnen onze kop in het zand blijven steken maar op langere termijn levert dit alleen maar verliezers op. Het moet niet gewoon zijn dat er in Ridderkerk mensen zijn die met messen of boksbeugels op zak lopen. Gelukkig is het ‘messenverbod’ opgenomen in de APV. Nu nog hierop handhaven!! Eén keer per jaar scholen controleren is NIET voldoende. Alleen opnemen in de algemene plaatselijke verordening is NIET afdoende. Ook de zichtbaarheid van de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren kan en moet veel beter. Immers kunnen handhavers openbare ruimte een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid van Ridderkerk. Door zichtbaar op straat aanwezig te zijn.