Sidebar

Algemene Beschouwingen 2022

"Samen leven lijkt steeds moeilijker te gaan”


In het kader van het Coronavirus in te dammen, lijken alle lontjes van een ieder steeds korter te worden.

De rol van de gemeente is dat iedere inwoner zo goed mogelijk kan participeren in de maatschappij en dat zij, indien zij daar hulp en begeleiding bij nodig hebben, hierop aanspraak kunnen doen.

Laagdrempeligheid is hierbij noodzakelijk. Het is zaak dat inwoners weten waar zij aan kunnen kloppen en dat alles helder en duidelijk gecommuniceerd wordt. Een goed en eenvoudig werkende gemeentelijke website kan hieraan bijdragen. Het is nu voor velen een zoektocht tot zij op de juiste plek zijn aangekomen.

Een belangrijk onderdeel zijn de wijkteams. Zij staan klaar voor inwoners met vragen over onder andere opvoeding, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, eenzaamheid, verslaving, schulden en huiselijk geweld. Zij brengen in kaart welke hulp er nodig is en gaan samen met de inwoners aan de slag. Er gaat gelukkig een en ander wel al beter, maar de kwaliteit van de uitvoering moet gewaarborgd worden.

Ook heeft de gemeente aangegeven dat zij de samenwerking tussen de verschillende partners in de wijken verder wil versterken. Hierin moet niet te veel afgewacht worden, maar moet een “ aanjager” aangewezen worden om dit actief in gang te zetten. Samenwerking tussen alle partijen die in de wijken werkzaam zijn en die zicht hebben op alle inwoners op verschillende manieren (denk hierbij aan (sport)clubs, wijkideeteams), kan er zorg voor dragen dat mensen niet onzichtbaar worden en dat de juiste hulp tijdig en voor iedereen ingezet kan worden. Tijdige hulp betekent ook geen wachtlijsten!