Sidebar

Algemene Beschouwingen 2022

"Samen leven lijkt steeds moeilijker te gaan”


In het kader van het Coronavirus in te dammen, lijken alle lontjes van een ieder steeds korter te worden.

Communiceren is in Corona-tijd een lastige. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Zenden en ontvangen; het is een kunst! 

Als inwoners het idee hebben dat er alleen gezonden wordt, dan vergroot je de betrokkenheid niet. Komt onze boodschap dan wel aan?  Dit hebben we in onze algemene beschouwingen van vorig jaar reeds opgemerkt, met als concreet voorbeeld het jeugdlintje en Ridderhelden. Helaas moeten we constateren dat we nog geen verandering hebben kunnen constateren.  

Daarnaast is een veel gehoorde klacht op straat dat het college niet zichtbaar genoeg is. Zeker in zo’n zware tijd als de huidige voelen veel mensen dit als een gemis. Communicatie en daarbij ook empathisch vermogen tonen is niet een ieder gegeven. Niet alleen succes verhalen in de Blauwkai, het lijkt inmiddels meer op een propaganda krant van het huidige College dan daadwerkelijk een gemeentelijke informatiekrant. Overigens wordt op de gemeentelijke website nog geschreven over de oude versie van het wel of niet willen ontvangen van de gemeentelijke informatie op papier. Slordig.

Wat te denken van inwoners voor leugenaar uitmaken? En wanneer inwoners te veel te melden hebben en dus kennelijk als lastig worden ervaren wordt er gezegd; kijk maar een andere kant uit. We moeten juist blij zijn dat onvolkomenheden (naast plaatsingen, kapot straatmeubilair enz)  gemeld worden, dat  inwoners betrokken zijn. ZO  ga je niet met onze inwoners om!