Sidebar

Algemene Beschouwingen 2022

"Samen leven lijkt steeds moeilijker te gaan”


In het kader van het Coronavirus in te dammen, lijken alle lontjes van een ieder steeds korter te worden.

Ramingen van het Centraal Plan Bureau geven aan dat de economie in Nederland in 2021 groeit met bij 4 procent, gevolgd door ruim groei van 3 procent in 2022.

Waarbij er wordt uitgegaan dat er geen grootschalige contactbeperkingen meer nodig zullen zijn. Klinkt mooi, maar we moeten niet vergeten dat veel bedrijven een flinke tik hebben gehad van de gevolgen veroorzaakt door de genomen Coronamaatregelen. Vinger aan de pols blijven houden bij onze ondernemers zal voor 2022 hard nodig blijven en volop ingezet moeten worden.

De reclamebelasting zal niet apart in rekening worden gebracht, hebben we in een raadsinformatiebrief kunnen lezen, deze wordt bijgevoegd bij de Onroerende Zaak Belasting voor bedrijven. Mochten de plannen voor de wijziging heffing Rioolbelasting aangenomen worden door de raad, dan betekent dit voor meerdere bedrijven een verhoging van de Gemeentelijke belastingen. Gaan onze inwoners dat ook in de portemonnee voelen ? Worden dan de producten duurder? Ongetwijfeld gaat een en ander doorberekend worden.