Sidebar

Algemene Beschouwingen 2022

"Samen leven lijkt steeds moeilijker te gaan”


In het kader van het Coronavirus in te dammen, lijken alle lontjes van een ieder steeds korter te worden.

Zwerfafval is voor veel inwoners nog steeds een doorn in het oog. Naastplaatsingen bij ondergrondse containers leiden nog steeds tot veel overlast.

Overvolle minicontainers aan de kant van de weg op ophaaldagen die niet worden geleegd omdat ze niet aan de voorwaarden van het aan de weg zetten bij een ophaaldag voldoen.
Sterker nog, de antipathie voor deze wijze van afval ophalen lijkt alleen maar te groeien. We moeten oppassen dat de antipathie die aan het ontstaan is, de bewustwording die nodig is gaat tegenwerken. Kortom dit lijkt het resultaat te worden  van een slechte uitvoering, die we al tijden ervaren helaas en tenenkrommend is na diverse waarschuwingen waaronder ook van Leefbaar Ridderkerk. Het beloofde wenjaar voor inwoners is uitgemond in een wenjaar voor de uitvoerende organisatie. Juist draagvlak zou van onze inwoners moeten komen. Daar had de prioriteit moeten liggen.

In 2019 heeft Leefbaar Ridderkerk het onderwerp ongediertebestrijding op de agenda gezet. Er is zelfs een motie voor aangenomen. Wij ontvangen nog steeds  met grote regelmaat signalen dat er in Ridderkerk nog steeds overlast is van ratten en muizen. Blijft de inzet van de gemeente bij voorlichting in de Blauwkai? Blijven we wachten tot het helemaal niet meer  beheersbaar is? College neem uw verantwoordelijkheid!